Bezpečnost a ochrana informačních systémů na příkladu projektu System.Sentinel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka
dc.contributor.author Čudová, Petra
dc.date.accessioned 2008-08-12T05:58:54Z
dc.date.available 2008-08-12T05:58:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28611
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na bezpečnost informačních systémů na konkrétním příkladu Systemu.Sentinel ve firmě Aspiag, s.r.o.. První část práce je zaměřena na charakteristiku informační bezpečnosti a na vysvětlení základních pojmů týkající se bezpečnosti. Dále se podrobněji zabývá bezpečnostními aktivy, funkcemi a mechanismy. Na tuto kapitolu volně navazuje téma bezpečnostní politiky informačních systémů. Praktická část je na počátku věnována charakteristice projektu System.Sentinel. Následují kapitoly se týkají přístupu k datům a zabezpečení. Závěr bakalářské práce je zaměřen na návrh zabezpečení – legislativu a konkrétní hodnocení zabezpečení Systemu.Sentinel. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Information Systems eng
dc.subject security eng
dc.subject security policy eng
dc.subject Informační systémy cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject bezpečnostní politika cze
dc.subject data cze
dc.subject System.Sentinel cze
dc.title Bezpečnost a ochrana informačních systémů na příkladu projektu System.Sentinel cze
dc.title.alternative Security and protection information systems on instance project System.Sentinel eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This bachelor work is survey on security information systems on concrete instance System.Sentinel in firm Aspig, s.r.o.. Forepart bachelor work is bent on charakteristic informative security, explication basic notions concerning security. Further in more detail deal with security assets, functions and mechanisms. On this section freely connect subject security politic of informative systems. Practical part attend to characteristics project System.Sentinel at the beginning. Follow sections concerning data access and security. Conclusion work is bent on project security – legislature and concrete classification security System.Sentinel. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D18586
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account