Vývoj platební bilance ČR v letech 1998-2005 s ohledem na vstup do EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volejníková, Jolana
dc.contributor.author Zilvar, Aleš
dc.date.accessioned 2007-11-26T11:03:47Z
dc.date.available 2007-11-26T11:03:47Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/27518
dc.description.abstract Tato práce „Vývoj platební bilance v ČR v letech 1998–2005 s ohledem na vstup do EU‘‘ se zabývá vývojem platební bilance od roku 1998 až do současnosti a postihuje základní determinanty v jejím utváření. V první kapitole je vymezen pojem platební bilance. V druhé kapitole následuje charakteristika struktury platební bilance v dělení na běžný, kapitálový a finanční účet, účet chyb a omylů a změnu devizových rezerv. Třetí část této práce je zaměřena na vývoj účtů platební bilance v jednotlivých letech se zachycením nejvýznamnějších faktorů v daném období. Kapitoly čtyři až šest obsahují praktickou část mé bakalářské práce. Čtvrtá a pátá kapitola této práce jsou zaměřeny na vývoj účtu platební bilance České republiky po vstupu do EU. Šestá kapitola se zabývá obchodní bilancí. cze
dc.description.abstract This Bachelory work „Development of balance of payments Czech Republic in years 1998 – 2005 in conection with joining the EU‘‘ deals with the balance of payments´ development from 1998 till th simultaneity. The bachelor work afflicts the fundamental in the development of the balance of payments. There is defined the concept of the balance of payments in the first chapture. In the second chapture there is the characterize of balance of payments divide into the current account, the capital account, the financial account, the error account and the foreign currency change account. The third part of bachelor work is focus on the balance of payments accounts development in particular years with the characterize of the significant determinants. The chaptures number four, five and six contens practical part of my Bachelory work. The fourth and fifth parts of the bachelor work focus on the balance of payments´ accounts development of the Czech Republic after joining EU. The chaptur number six is about balance of trade developmment. eng
dc.format 64 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Balance of payments eng
dc.subject Foreign trades eng
dc.subject European Union eng
dc.subject concept of the balance of payments eng
dc.subject Investments eng
dc.subject Platební bilance cze
dc.subject zahraniční obchody cze
dc.subject Evropská Unie cze
dc.subject analýzy vývoje cze
dc.subject Investice cze
dc.title Vývoj platební bilance ČR v letech 1998-2005 s ohledem na vstup do EU cze
dc.title.alternative Development of balance of payments of the Czech republic in years 1998-2005 in conection with joining the EU eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2006
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D15025
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account