Destinace cestovního ruchu (na příkladu kraje Vysočina)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka cze
dc.contributor.author Chladová, Michaela
dc.date.accessioned 2007-11-26T10:49:47Z
dc.date.available 2007-11-26T10:49:47Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/27307
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou cestovního ruchu v kraji Vysočina. Záměrem autorky je především charakteristika cestovního ruchu, dále pak pojem destinace pro cestovní ruch, ale i podrobná analýza rozvoje cestovního ruchu kraje Vysočina. Součástí této páce je teoretické vymezení problematiky, samostatná část je věnována charakteristice kraje Vysočina a samostatná kapitola je věnována případové studii. cze
dc.format 54 s, 8 s. obr. příloh. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Cestovní ruch cze
dc.subject kraj a cestovní ruch cze
dc.subject destinace cestovního ruchu cze
dc.subject cestovní ruch na Vysočině cze
dc.subject propagace regionu cze
dc.subject rozvojový program regionu Vysočina cze
dc.subject Tourism eng
dc.subject region and tourism eng
dc.subject destination of tourism eng
dc.subject tourism of the Vysočina region eng
dc.subject publicity of region eng
dc.subject development plan of Vysočina region eng
dc.title Destinace cestovního ruchu (na příkladu kraje Vysočina) cze
dc.title.alternative Destination of tourism (case study Vysočina region) cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2007 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is concerned with analysis of tourism in the Vysočina region. Reading purpose of this work is expecially characteristics of tourism, futhermore idiom of destination of tourism and then detailed analysis of development of tourism of the Vysočina region. Part of this work is a teoretical delimitation of this problems, separate part is dedicated to characteristics of the Vysočina region and the special chapter is dedicated to a case study. cze
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D16878 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account