Odzkoušení účinnosti různých metod odsolování na nástěnnou malbu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tišlová, Renata
dc.contributor.author Hrinda, Lukáš
dc.date.accessioned 2007-10-23T17:51:52Z
dc.date.available 2007-10-23T17:51:52Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/26100
dc.description.abstract Praktická bakalářská práce je zaměřena na odzkoušení účinnosti různých metod odsolování na nástěnnou malbu. cze
dc.description.abstract Cílem této práce je prozkoumat, resp. porovnat účinnost různých metod odsolování pro nástěnnou malbu a pro objekty zatížené výkyvy vlhkosti a zvýšeným obsahem vodorozpustných solí. Popsané příčiny mívají často za následek destrukci nástěnné malby. Účinek jednotlivých metod byl studován na sedmi pásech omítek, které byly vystaveny vzlínající vlhkosti s obsahem rozpustných solí – chloridu sodného, dusičnanu vápenatého a síranu sodného. U jednotlivých pásů omítek byl popsán účinek jednotlivých typů solí. Účinnost zkoušených odsolovacích systémů, Arbocelu, Arbocelu s jílem, iontoměničů, komerční odsolovací směsi Unsalzungkompresse od firmy Remmers a stabilizace pomocí hydroxidu barnatého, systémů byla vyhodnocena na základě porovnání hodnot koncentrací solí před a po zasolení, i po odsolení, tj. po aplikaci odsolovacích směsí. cze
dc.format 110 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/26101">Průzkum a restaurování nástěnných dekorativních maleb v místnosti č. 116 Nového opatství zámku dr. Radoslava Kinského, Žďár nad Sázavou</a>
dc.subject odsolování cze
dc.subject nástěnné malby cze
dc.subject soli cze
dc.subject vlhkost cze
dc.title Odzkoušení účinnosti různých metod odsolování na nástěnnou malbu cze
dc.title.alternative Testing of the efficiency of different desalting methods used for restoration of wall paintings eng
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.date.accepted 2007
dc.description.department Katedra chemické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D15982
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account