Porovnání vícekriteriálních rozhodovacích metod pro vybraný příklad z oblasti životního prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křupka, Jiří
dc.contributor.author Šindelář, Martin
dc.date.accessioned 2007-09-30T14:20:21Z
dc.date.available 2007-09-30T14:20:21Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/25174
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na porovnání vícekriteriálních rozhodovacích metod vybraného příkladu z oblasti životního prostředí. V práci byly využity metody stanovení vah a metody stanovení pořadí variant. Následně byla v prostředí MATLAB zkoumána kvalita jednotlivých metod, a poté i porovnání těchto metod. Použité porovnávací metody byly vyzkoušeny na dvou vybraných příkladech a to na řešení kvality ovzduší ve 3 lokalitách Pardubicka a na vybrání nejvhodnější varianty likvidace kalů, na které byl navíc použit analyticko hierarchický proces (AHP) čtyř úrovní. S problematikou vícekriteriálního rozhodování je spojen i sběr dat a následné předzpracování těchto dat. Tato část je řešena v jedné kapitole této práce. Produktem diplomové práce bylo vytvoření grafického uživatelského rozhraní (GUI) v prostředí MATLAB, které umožňuje vizuální znázornění jednotlivých metod na libovolné rozhodovací matici (maximálně 14 kritérií). cze
dc.description.abstract This paper is devoted to the comparison of multi-criteria decision making methods presented on the example from the shpere of environment. Methods of calculating the priorities and the methods of calculating the order of importance are used in the paper. The quality of different methods and its comparison has been tested in MATLAB. Comparative methods used in the paper have been tested on two selected examples. The first example is based on the research of quality of the environment in three regions of Pardubice district. The second example is devoted to choosing the best way of dealing with waste. Analytic Hierarchical Approach (AHP) 4 layers was used while working on the second example. Data collection is connected with the problem of multi-criteria decision making. This topic is solved in one chapter of the paper. The main aim of the paper was to create Graphical User Interface(GUI) in MATLAB which allows visualisation of different methods on any decision matrix(14 criterion maximum.). eng
dc.format 76 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject analyticko-hierarchický proces cze
dc.subject AHP cze
dc.subject metody stanovení vah cze
dc.subject Životní prostředí cze
dc.title Porovnání vícekriteriálních rozhodovacích metod pro vybraný příklad z oblasti životního prostředí cze
dc.title.alternative Comparison of multi-criteria decision making methods from the sphere of environment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Olej, Vladimír
dc.date.accepted 2006
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D15091
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account