Případové studie pro předmět Databázové systémy I

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan
dc.contributor.author Svoboda, Vladimír
dc.date.accessioned 2007-09-30T13:52:38Z
dc.date.available 2007-09-30T13:52:38Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/24606
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu databází, a to prostřednictvím tzv. konceptu tří architektur, který zahrnuje tři úrovně datového modelování – konceptuální, technologickou a implementační. Implementace je demonstrována v softwarovém prostředí Microsoft Access. Teoretická část se prolíná s praktickou částí, ve které jsou zpracovány návrhy databází Evidence dopravních nehod vedené Policejním prezídiem, Informačního systému odpadového hospodářství vedeného Centrem pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. a Spisové služby Ministerstva práce a sociálních věcí. cze
dc.format 66 s., 13 s. příloh cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject three architectures concept eng
dc.subject Database eng
dc.subject data modelling eng
dc.subject entities eng
dc.subject ER diagrams eng
dc.subject attributes eng
dc.subject relational models eng
dc.subject relations eng
dc.subject koncept tří architektur cze
dc.subject Databáze cze
dc.subject datové modelování cze
dc.subject Microsoft Access cze
dc.subject entity cze
dc.subject ER diagramy cze
dc.subject atributy cze
dc.subject relační modely dat cze
dc.subject relace cze
dc.title Případové studie pro předmět Databázové systémy I cze
dc.title.alternative Case studies for subject Database systems I eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the problems of database design by means of three architectures concept, including three levels of data modelling – conceptual, technological and implementing. Implementation is demonstrated in the software Microsoft Access. Theoretical part blends with practical part, where database designs of Car accident record conducted by Police headquarters, Waste management information system conducted by Center for waste management and Document registration Ministry of Labour and Social Security are processing. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D16607
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account