A Relationship between safety parameters and chemical structure of explosives

Show simple item record

dc.contributor.advisor Denkstein, Jiří cze
dc.contributor.author Kadeřábek, Václav
dc.date.accessioned 2007-09-30T13:04:47Z
dc.date.available 2007-09-30T13:04:47Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/23563
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je najít a ověřit některé vztahy mezi chemickou strukturou výbušiny a jejími termodynamickými, detonačními a citlivostními parametry. Práce obsahuje literární rešerši experimentálních metod zabývajících se stanovením citlivosti výbušin k různým externím podnětům, především k nárazu a tepelným podnětům, v menší míře ke tření a detonační vlně. Byl vytvořen program RM-6EX pro IBM PC sloužící pro odhad potenciální nebezpečnosti látek. Součástí je databázový systém obsahující více než 6000 sloučenin. Experimentální část byla zaměřena na stanovení citlivosti výbušin k nárazu pomocí Kastova padacího kladiva. Získané výsledky byly korelovány s vypočítanými hodnotami. cze
dc.format 160 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject výbušniny cze
dc.subject výbušiny cze
dc.subject parametry cze
dc.subject tepelná stabilita cze
dc.subject detonační parametry cze
dc.subject citlivost k nárazu cze
dc.subject software RM-GEX cze
dc.title A Relationship between safety parameters and chemical structure of explosives cze
dc.title.alternative cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 1995 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline organická technologie cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D7518 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account