Možnosti omezování produkce komunálního odpadu v obci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Obršálová, Ilona cze
dc.contributor.author Komínková, Zuzana
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:45:32Z
dc.date.available 2007-09-30T12:45:32Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/21784
dc.description.abstract V diplomové práci je zpracována problematika omezování produkce tuhého komunálního odpadu. V teoretické části práce jsou popsány základní možnosti omezování produkce komunálního odpadu a současný systém odpadového hospodářství ČR. V praktické části je popsán současný systém nakládání s komunálním odpadem ve městě Velké Meziříčí. Závěr obsahuje pokus o navržení nových opatření, která by mohla napomoci k dalšímu snížení množství tuhého komunálního odpadu ukládaného na skládku tuhého komunálního odpadu. cze
dc.format 107 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject Životní prostředí cze
dc.subject ochrana životního prostředí cze
dc.subject komunální odpady cze
dc.subject nakládání s odpady cze
dc.subject Odpady cze
dc.subject recyklace cze
dc.subject Odpadové hospodářství cze
dc.subject Česká Republika cze
dc.title Možnosti omezování produkce komunálního odpadu v obci cze
dc.title.alternative Possibilities of a solid municipal waste reducing cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2005 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D14372
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account