Vlastnosti chemicky a termicky stabilních antikorozních pigmentů v nátěrových hmotách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andrea cze
dc.contributor.author Brodinová, Jitka
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:33:40Z
dc.date.available 2007-09-30T12:33:40Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/20643
dc.description.abstract Práce se zabývá studiem feritových pigmentů s neizomerickým tvarem primárních částic z hlediska antikorozních vlastností v nátěrových hmotách. Antikorozní účinnost těchto pigmentů byla porovnána s vlastnostmi pigmentů stejné fyzikální struktury i s pigmenty odlišné struktury. Testované vzorky připravených nátěrových hmot byly hodnoceny jak z hlediska zrychlených korozních zkoušek v atmosféře SO2 s kondenzací vody, v mlze rozprašovaného 5% roztoku NaCl a při dalších zkouškách, tak z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností. cze
dc.format 190 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject antikorozní pigmenty cze
dc.subject ferity cze
dc.subject antikorozní účinnost cze
dc.subject korozní testy cze
dc.subject nátěrové hmoty cze
dc.title Vlastnosti chemicky a termicky stabilních antikorozních pigmentů v nátěrových hmotách cze
dc.title.alternative Properties of the chemically and thermally stable antocorrosive pigments in the coatings cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2003 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department Ústav polymerních materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D12385 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account