Studium srážení šťavelanu vápenatého termometrickými metodami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Söhnel, Otakar cze
dc.contributor.author Kroupa, Miroslav
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:26:44Z
dc.date.available 2007-09-30T12:26:44Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/19929
dc.description.abstract Pro studium srážení šťavelanu vápenatého byla použita metoda přímé vstřikovací enthalpiometrie. Byla provedena literární rešerše zaměřená na použití termometrických metod pro sledování kinetiky krystalizace, na kinetiku krystalizace šťavelanu vápenatého a na vliv příměsí. Experimentální data, představující časovou závislost uvolněného reakčního tepla, byla vyhodnocena metodou nelineární regrese. Na základě srovnání parametrů růstu krystalů zjištěných z kalorimetrických měření s hodnotami v literatuře se izoperibolický zdvojený reakční kalorimetr jeví vhodným zařízením pro studium krystalizace. Byl experimentálně stanoven vliv příměsí, a to citrátu sodného a pyrofosforečnanu sodného na srážení. Ze zjištěných závislostí vyplývá, že obě příměsi jsou inhibitorem růstu krystalů (u pyrofosforečnanu je efekt zanedbatelný). Složení vysrážené tuhé fáze bylo stanoveno rentgenovou difrakční analýzou a vzniklá sraženina byla sledována optickým mikroskopem. Při všech experimentálních podmínkách vznikl stabilní monohydrát šťavelanu vápenatého. cze
dc.format 98 s. : grafická příloha cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject šťavelan vápenatý cze
dc.subject krystalizace cze
dc.subject Kalorimetrie cze
dc.subject srážení cze
dc.subject enthalpiometrie cze
dc.title Studium srážení šťavelanu vápenatého termometrickými metodami cze
dc.type disertační práce cze
dc.date.accepted 1994 cze
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D7169 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account