The influence of Charles Robert Maturin´s Melmoth the wanderer on Oscar Wilde´s Picture of Dorian Gray

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Kaylor, Michael M. cze
dc.contributor.author Hůlka, Vladimír
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:18:56Z
dc.date.available 2007-09-30T12:18:56Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/19108
dc.description.abstract Práce zkoumá vliv románu Charlese Maturina Melmoth poutník na dílo Oscara Wilda Obraz Doriana Graye, vliv, který je široce uznáván, nicméně nebyl doposud hlouběji analyzován. Analýza spojitostí mezi oběma díly je zde použita jako nástroj, umožňující určit do jaké míry a jakým způsobem použil Wilde prvky z Maturninova díla. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 221692 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Wilde, Oscar cze
dc.subject Maturin, Charles Robert cze
dc.subject analýza románu cze
dc.subject vliv cze
dc.title The influence of Charles Robert Maturin´s Melmoth the wanderer on Oscar Wilde´s Picture of Dorian Gray cze
dc.title.alternative Vliv díla Charlese Roberta Maturina Melmoth poutník na román Oscara Wilda Obraz Doriana Graye cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2005 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta humanitních studií cze
dc.identifier.signature D14941
dc.thesis.degree-program cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet