Sloučeniny 3-methoxypropylcíničité

Show simple item record

dc.contributor.advisor Handlíř, Karel cze
dc.contributor.author Zoufalá, Petra
dc.date.accessioned 2007-09-30T12:06:03Z
dc.date.available 2007-09-30T12:06:03Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/17694
dc.description.abstract Bylo připraveno osm nových komplexů tris- a bis(3-methoxypropyl)cíničitých s příslušným karboxylátem a diethyldithiokarbamátem. Identifikace těchto sloučenin byla provedena pomocí elementární analýzy, v roztoku pomocí multinukleární NMR a IČ spektroskopie, v pevné fázi v nujolové suspenzi či jako neat pomocí IČ spektroskopie. Na základě získaných informací byly vysloveny závěry o pravděpodobné struktuře. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject organocíničité sloučeniny cze
dc.subject karboxyláty cze
dc.subject syntézy cze
dc.subject nukleární magnetická rezonanční spektroskopie cze
dc.subject infračervená spektroskopie cze
dc.subject rozpustnost cze
dc.title Sloučeniny 3-methoxypropylcíničité cze
dc.title.alternative Coumpounds 3-methoxypropyltin(IV) cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2002 cze
dc.description.abstract-translated cze
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor cze
dc.identifier.signature D11541 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account