České menšinové školy na Žamberecku (1904 - 1938)

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Jiránek, Tomáš
dc.contributor.author Mědílková, Michaela
dc.date.accessioned 2017-10-12T10:47:35Z
dc.date.available 2017-10-12T10:47:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69569
dc.description.abstract Práce se zabývá vznikem a fungováním českých menšinových škol a také školní i mimoškolní činnost učitelů, kteří na nich působili. Velice komplikovaný byl vznik těchto škol za Rakousko-Uherska, kdy největší podíl na jejich vzniku měla Ústřední matice školská a ve sledované oblasti také Národní jednota severočeská. Po vytvoření Československé republiky se situace pro vznik českých menšinových škol výrazně zlepšila, což dosvědčuje i oblast Žamberecka. cze
dc.format 87 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject česká menšinová škola cze
dc.subject česká menšina cze
dc.subject Žamberecko cze
dc.subject česko-německé vztahy cze
dc.subject czech minority school eng
dc.subject czech minority eng
dc.subject the region of Žamberk eng
dc.subject czech-germany relations eng
dc.title České menšinové školy na Žamberecku (1904 - 1938) cze
dc.title.alternative Czech Minority Schools in the Region of Žamberk (1904-1938) cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dvořáček, Jan
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated In my essay I followed the emergence of Czech minority schools and also school and out of school work of teachers that worked at these schools. The formation of these schools was very complicated during the period of Austria-Hungarian rule, when the biggest share of work in their formation was done by the Ústřední matice školská and in the surveyed area also by the Ńárodní jednota severočeská. After the constitution of the Czechoslovak Republic, the situation for establishing more minority schools was noticeably improved, which can be demonstrated in the Žamberecko region. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.identifier.signature D24334
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet