Politický aktivismus českých exilových skupin stojících mimo Radu svobodného Československa v období 1948-1956

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Cholínský, Jan
dc.date.accessioned 2017-10-12T08:09:39Z
dc.date.available 2017-10-12T08:09:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69568
dc.description.abstract Práce je zaměřena na představení politického aktivismu nejvýznamnějších českých exilových skupin ve svobodném světě v období 1948 až 1956, které stály v opozici vůči Spojenými státy americkými financované Radě svobodného Československa prezentující se jako zastřešující československý exilový politický orgán. Mapuje vznik, programové zaměření a politickou činnost tří skupin - Českého národního výboru, Sdružení českých demokratických federalistů a Českého křesťansko-demokratického hnutí - odmítající personální a programovou kontinuitu Rady svobodného Československa s vládou tzv. Národní fronty v poválečném Československu. Ve stručnosti se zabývá také metodologií výzkumu exilové problematiky, souvislostmi exilového vývoje s příčinami komunistického vítězství v Československu a paralelním vývojem a situací ve slovenském exilu. cze
dc.format 189 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Československo cze
dc.subject poúnorový exil cze
dc.subject protikomunistický odboj cze
dc.subject politický aktivismus cze
dc.subject Czechoslovakia eng
dc.subject post-February exile eng
dc.subject anti-communist resistance eng
dc.subject political activism eng
dc.title Politický aktivismus českých exilových skupin stojících mimo Radu svobodného Československa v období 1948-1956 cze
dc.title.alternative Political Activism of Czech Exile Groups outside the Council of Free Czechoslovakia from 1948 to 1956 cze
dc.type rigorózní práce cze
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to introduce political activism of the mots important Czech exile groups in the free world from 1948 to 1956 which opposed the Council of Free Czechoslovakia, an organization financed by the USA presentig itself as a managing Czechoslovak political authority in exile. This paper examines the origine, programme and political activities of three groups - the Czech National Committee, Czech Democratic Federalists Association and Czech Christian Democratic Movement - which refused personnel and programme continuity of the Council of Free Czechoslovakia with the National Front government in post-war Czechoslovakia. The thesis also briefly deals with the research methods of the phenomenon of exile, connections between the exile development and the reasons for Communist victory in Czechoslovakia, and with the parallel development and situation in Slovak exile. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-name PhDr. cze
dc.identifier.signature D33709


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet