Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Dobešová, Zdena
dc.date.accessioned 2017-10-12T06:13:47Z
dc.date.available 2017-10-12T06:13:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69566
dc.description.abstract Tato habilitační práce hodnotí z hlediska kognice workflow diagramů šest komponent vizuálních programovacích jazyků (VPL) různých desktop softwarů pro geografické informační systémy (GIS) a jeden software pro návrh geodatabází. Hodnocení grafické notace komponent pro VPL v GIS softwarech je založeno na principech teorie Physics of Notations. Výsledky hodnocení byly empiricky ověřeny testováním kognice workflow diagramů v eye-tracking laboratoři Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky eye-tracking testování potvrdily, že přednosti a nedostatky grafické notace v sémiotické čistotě, perceptuální rozlišitelnosti, sémantické transparentnosti, vizuální expresivnosti a ekonomii grafiky mají vliv na kognici workflow diagramů. cze
dc.format 130 s. + přílohy cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject vizuální programovací jazyk cze
dc.subject GIS cze
dc.subject model cze
dc.subject workflow diagram cze
dc.subject kognice cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject eye-tracking cze
dc.subject visual programming language eng
dc.subject GIS eng
dc.subject model eng
dc.subject workflow diagram eng
dc.subject cognition eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject eye-tracking eng
dc.title Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS cze
dc.title.alternative Graphical notation of visual programming languages in GIS eng
dc.type habilitační práce cze
dc.date.accepted 2016
dc.description.abstract-translated This thesos evaluates cognition of workflow diagrams for six components of visual programming languages from desktop GIS software products and one entity relation modeller for geodatabase design. The assessment of the GIS VPL graphical notation is based on the principles of the Physics of Notations theory. The results of the assessment were empirically verified by cognition testing in the eye-tracking laboratory at Palacky University of Olomouc. The results of eye-tracking measurements verified that the graphical notation strengths and insufficiencies in semiotic clarity, perceptual discriminability, semantic transparency, visual expressivity and graphic economy have a significant influence on cognition of workflow diagrams. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.identifier.signature D37000


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet