Syntéza biologicky aktivních látek s využitím fosgenu

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Pejchal, Vladimír
dc.date.accessioned 2017-10-10T08:16:49Z
dc.date.available 2017-10-10T08:16:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69564
dc.description.abstract Tato práce shrnuje využití fosgenu při syntézách biologicky aktivních látek. V první části práce jsou diskutovány dosažené výsledky aplikovaného výzkumu. Ve všech případech se jednalo o vývoj technologií výrob s aplikací fosgenu včetně provozního ověření. Ve druhé části jsou diskutovány autorovy výsledky primárního výzkumu. V této části práce jsou popsány syntézy biologicky aktivních derivátů chirálních fluorovaných benzthiazolů a testování jejich biologických aktivit. cze
dc.format 114 s. + přílohy cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject fosgen cze
dc.subject průmyslová aplikace cze
dc.subject benzthiazoly cze
dc.subject acetylcholinesteráza cze
dc.subject butyrylcholinesteráza cze
dc.subject inhibice cze
dc.subject phosgene eng
dc.subject industrial application eng
dc.subject benzothiazole eng
dc.subject acetylcholinesterase eng
dc.subject butyrylcholinesterase eng
dc.subject inhibition eng
dc.title Syntéza biologicky aktivních látek s využitím fosgenu cze
dc.title.alternative The Synthesis of Biological Active Compounds with the Phosgene Applications eng
dc.type habilitační práce cze
dc.date.accepted 2017
dc.description.abstract-translated This text described major achievements of the group of author in the field of the use of phosgene for syntheses of biologically active substances. The attained results of applied research are discussed in the first part of this work where several production technology developments using phosgene as a principal reagent, including the operational verification. The author´s results on the fieldn of primaey research are duscissed in the second part. In this part of the work, synthesis of biologically active derivates of chiral fluorinated benzothiazoles and testing its biological activities are described. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.identifier.signature D36931


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet