Měření efektivnosti poskytovaných veřejných služeb

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Stejskal Jan
dc.contributor.author Pichová, Simona
dc.date.accessioned 2017-09-14T13:12:23Z
dc.date.available 2017-09-14T13:12:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68984
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na oblast poskytování veřejných služeb knihovnami na území České republiky. V úvodních kapitolách disertační práce je zpracována rešerše odborné literatury, převážně zahraniční, týkající se možností a způsobů oceňování přínosů knihovnických služeb. Další část práce se zabývá aktuální situací v aplikované metodice hodnocení benefitů veřejných knihoven v českém prostředí. Cílem práce je navržení nejvhodnějšího způsobu oceňování přínosů knihovnických služeb v České republice. Disertační práce si rovněž klade za cíl vytvořit jednoduchý model pro rozpočet nákladů veřejných knihoven za účelem jeho využití v praxi. cze
dc.format 122 s. cze
dc.language.iso czech cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject veřejné služby cze
dc.subject veřejné knihovny cze
dc.subject ocenění benefitu cze
dc.subject kontingentní oceňování cze
dc.subject efektivnost cze
dc.subject public services en
dc.subject public libraries en
dc.subject valuation of benefit en
dc.subject contingent valuation en
dc.subject effectiveness en
dc.title Měření efektivnosti poskytovaných veřejných služeb cze
dc.title.alternative Measurement of the Effectiveness of Public Services cze
dc.type Disertační práce cze
dc.contributor.referee Halásková, Renáta
dc.contributor.referee Hyánek, Vladimír
dc.contributor.referee Kuvíková, Helena
dc.date.accepted
dc.description.abstract-translated Dissertation focuses on the provision of public library services in the Czech Republic. In the opening chapters of the dissertation is elaborated literature search, mainly foreign, regarding the possibilities and ways of valuing the benefits of library services. Another part deals with the current situation in the applied assessment methodology benefits of public libraries in the Czech Republic. The aim is to design the most appropriate method of valuing the benefits of library services in the Czech Republic. Dissertation also aims to create a simple model for the budget costs of public libraries for the purpose of its use in practice. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a veřejná ekonomie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36715
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet

Statistiky