Vliv znalostní ekonomiky na rozvoj regionů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Prokop, Viktor
dc.date.accessioned 2017-09-14T12:30:03Z
dc.date.available 2017-09-14T12:30:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68983
dc.description.abstract Jednotliví ekonomičtí aktéři jsou v současné době stále častěji nuceni hledat nové zdroje konkurenční výhody - znalosti, za jejichž pomoci se mohou oddělit od konkurence. Je tak možné sledovat posun od využívání tradičních výrobních faktorů, jako je například půda a kapitál, směrem ke znalostem. Zejména od tvrdých faktorů (například infrastruktura) směrem k faktorům měkkým (nehmotným), jako jsou například místní atmosféra, synergické efekty, lidský kapitál a znalosti aktiva. Řada zemí ale při pokusech o posun směrem k tomu být znalostními nebo na znalostech založenými ekonomikami selhává a je neúspěšná v rámci procesů tvorby, využívání, šíření a komercializace znalostí. Tato disertační práce proto analyzuje vliv a efektivitu využívání determinantů znalostní ekonomiky na regionální rozvoj v rámci EU 28. cze
dc.format 131 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ekonomický rozvoj cze
dc.subject inovace cze
dc.subject region cze
dc.subject znalosti cze
dc.title Vliv znalostní ekonomiky na rozvoj regionů cze
dc.title.alternative Influence of the Knowledge Economy on the Regional Development cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hudec, Oto cze
dc.contributor.referee Kožiak, Radoslav
dc.contributor.referee Žítek, Vladimír
dc.description.abstract-translated Nowadays, economic actors more frequently force to seek new sources of competitive advantage ? usually knowledge, to help to build the competitive advantage and sufficiently set them apart from the competition. Therefore, we can see a shift from traditional resources, such as work and capital towards knowledge and its use, especially from hard factors (e.g., infrastructure) towards soft (intangible) factors such as local atmosphere, synergetic effects, human capital, and knowledge assets. However, number of countries fail in an attempt to become knowledge or knowledge-based economics and they are not effective during the processes of knowledge creation, use, dissemination and commercialization. This disertation work analyses the influence of the determinants of the knowledge economy on regional development and the efficiency of using its determinants within EU 28. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a veřejná ekonomie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36711
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet

Statistiky