Informovanost rodiny dítěte s poruchou autistického spektra

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Škorničková, Zuzana
dc.contributor.author Jinková, Šárka
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:05Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:05Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68973
dc.description.abstract Tato bakalářská práce s názvem "Informovanost rodiny dítěte s poruchou autistického spektra" je teoreticko-výzkumného charakteru. Teoretická část práce je věnována problematice poruch autistického spektra, konkrétně jsou zde popsány jednotlivé poruchy autistického spektra, etiologie, diagnostika, tzv. diagnostická triáda postižených oblastí vývoje a terapie. V závěru teoretické části jsou uvedeny sociální služby a sociální dávky pro osoby s poruchou autistického spektra. Výzkumná část práce je zaměřena na míru znalostí rodičů, zdroje informací o dané problematice a zdroje informací o sociálních službách a sociálních dávkách. cze
dc.format 80 s. (105 595 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject autismus cze
dc.subject pervazivní vývojové poruchy cze
dc.subject poruchy autistického spektra cze
dc.subject sociální dávky cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject autism eng
dc.subject pervasive developmental disorder eng
dc.subject autism spectrum disorder eng
dc.subject social benefits eng
dc.subject social services eng
dc.title Informovanost rodiny dítěte s poruchou autistického spektra cze
dc.title.alternative Awareness of family of children with autism spectrum disorder eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "Awareness of the families with a child with autism spectrum disorder" is a theoretical-experimental study. The theoretical part deals with the issue of autism spectrum disorder, focusing on the individual forms of autism, etiology, diagnosis. Those are a diagnostic triad of the affected parts of the development and therapy. The conclusion of the theoretical part enlists social services and social benefits for people with autism spectrum disorder. The research part of the study focuses on the awareness of the parents, available information sources concerning the issues of this disorder, and social services and benefits. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36527
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. V rámci Vašeho dotazníku v otázce č. 19 nabízíte respondentům ve variantě F jako možnost výběr sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. U obhajoby prosím uveďte, jak byste si představila intervenci pracovníka této služby v rodině dítěte s poruchou autistického spektra? 2. V kapitole 5.2.3 pojednáváte příspěvek na zvláštní pomůcku jako dávku vhodnou pro osoby s poruchami autistického spektra. U obhajoby prosím uveďte, na které pomůcky vhodné pro osoby s poruchami autistického spektra lze tuto dávku žádat? 3. Na základě Vámi zjištěných výsledků výzkumu si k obhajobě připravte konkrétní doporučení pro praxi. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33164


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet