Význam vztahu klíčového pracovníka a klienta v pobytové sociální službě pro seniory

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Michková, Adéla
dc.contributor.author Brožková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:05Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:05Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68972
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá významem vztahu klíčového pracovníka a klienta v pobytové sociální službě pro seniory. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je popsán význam vztahu mezi pracovníkem a klientem, obecná charakteristika pomáhajících profesí a současná situace v poskytování sociálních služeb pro seniory. Ve výzkumné části jsou prostřednictvím kvalitativního výzkumu zkoumány faktory ovlivňující vztah, osobnostní charakteristiky, které jsou subjektivně významné, a prvky podporující budování vztahu. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčový pracovník cze
dc.subject senioři cze
dc.subject hranice vztahu cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject care workers eng
dc.subject elderly eng
dc.subject relationship limits eng
dc.subject occupational burnout eng
dc.subject social services eng
dc.title Význam vztahu klíčového pracovníka a klienta v pobytové sociální službě pro seniory cze
dc.title.alternative The importance of the relationship between a client and care worker in social services for elderly eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the importance of the relationship between a client and care worker in social services for elderly. In the theoretical part of the thesis, the relationship between care worker and user of social services is described together with general characteristics of care workers and current situation in social services in the Czech Republic. The research part of the thesis reports a qualitative research into factors influencing the relationship between client and care worker, the important care worker's character traits subjectively perceived as important and moments supporting relationship formation. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36541
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jakým způsobem jste zařazovala kódy do kategorií? 2. Domníváte se že, lze "vycvičit" klíčové pracovníky v tom, aby dokázali udržovat kvalitnější vztahy se svými klienty? 3. Jaký přínos pro praxi mají zjištění Vašeho výzkumu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33162


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet