Komunikace personálu v domově pro seniory očima uživatelů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Buřtová, Vendula
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:03Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68969
dc.description.abstract Tato práce se zabývá komunikací personálu v domově pro seniory očima uživatelů. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku stáří a změny ve stáří, potřeby seniorů a věkovou diskriminaci seniorů. Vymezena je také komunikace a její specifika se seniory. Poslední část teorie charakterizuje domovy pro seniory, jejich činnosti, standardy kvality a pracovníky v sociálních službách. Výzkumná část práce má za cíl zjistit, jak jsou senioři spokojeni s komunikací s ošetřujícím personálem. Obsahem této části práce jsou vyhodnoceny výsledky kvantitativního výzkumu. cze
dc.format 67 s. (76 786 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject domovy pro seniory cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject ošetřující personál cze
dc.subject senioři cze
dc.subject communication eng
dc.subject medical staff eng
dc.subject retirement home eng
dc.subject senior eng
dc.title Komunikace personálu v domově pro seniory očima uživatelů cze
dc.title.alternative Communication of the Medical Staff in the Retirement Home from the Perspective of Clients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Michková, Adéla
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated This thesis deals with communication of the medical staff in the retirement home from the perspective of clients. The theoretical part characterizes age and changes caused by the age of pensioners, needs of pensioners and the age discrimination of pensioners. There is also defined communication with pensioners and its specifics. The last part of the theoretical part characterizes the retirement home, its activities, standards of quality, and health care workers. The empirical part discovers how satisfied pensioners are with communication with medical staff. In this part are also included the evaluated results of the quantitative research. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36540
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V teoretické části práce zmiňujete Standardy kvality sociálních služeb. Z jakého důvodu? Vztahují se k vašemu tématu? Pokud ano, jak? 2. V doporučeních v závěru práce zmiňujete výhradně doporučení systémová a manažerská. Co byste na základě vaší práce doporučila přímo pracovníkům v přímé péči? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33159


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet