Problematika mentální anorexie v období dospívání

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Machová, Petra
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:03Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68968
dc.description.abstract Teoreticko-výzkumná bakalářská práce se zabývá problematikou mentální anorexie v období dospívání. Práce mapuje vztah mezi tělesnou stránkou a psychickou stránkou v období dospívání, kdy dochází k velkým změnám ve vývoji člověka. Zabývá se problematikou mentální anorexie, jejími příčinami, projevy, důsledky, prevencí a způsoby léčby. Výzkumná část je zaměřena na povědomí a také zkušenosti žáků 9. tříd v oblasti poruch příjmu potravy a také na to, jak žáci vnímají své tělo. cze
dc.format 80 s. (16 678 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject adolescence cze
dc.subject mentální anorexie cze
dc.subject mentální bulimie cze
dc.subject poruchy příjmu potravy cze
dc.subject terapie cze
dc.subject adolescence eng
dc.subject mental anorexia eng
dc.subject mental bulimia eng
dc.subject eating disorders eng
dc.subject therapy eng
dc.title Problematika mentální anorexie v období dospívání cze
dc.title.alternative Mental anorexia in the period of adolescence eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated This Theory Research Bachelor Thesis deals with problems of mental anorexia in adolescence. The work maps the relationship between the physical frame and the psychological aspect when there are big changes in the period of human life. It deals with the problems of mental anorexia , its reasons, signs, consequences, prevention and methods of treatment. Research part is aimed at awareness and also at experience of the ninth grade pupils in the area of food disorders and at the way how pupils perceive their body. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36522
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Ověřovala jste si nějakým způsobem vytvořený dotazník z hlediska obsahu, srozumitelnosti apod.? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33158


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet