Aktivizace seniorů v domovech pro seniory

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Měsíčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:02Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68967
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využitím aktivizačních činností v domovech pro seniory. Teoretická část pojednává o stárnutí a stáří z bio-psycho-sociálního a spirituálního hlediska. Je zde také vymezen pojem volný čas a volnočasové aktivity ve stáří. Aktivizaci seniorů v domovech pro seniory je věnována poslední kapitola teoretické části. V jejím rámci jsou definovány základní pojmy jako aktivizace a animace, zásady, význam a druhy aktivizace. Cílem výzkumné části je zjistit, jak vybraný domov pro seniory využívá aktivizačních činností při práci se svými klienty. cze
dc.format 84 s. (100 727 znaků).
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktivizace seniorů cze
dc.subject domovy pro seniory cze
dc.subject senioři cze
dc.subject volnočasové aktivity ve stáří cze
dc.subject activation of the elderly eng
dc.subject retirement homes eng
dc.subject senior citizens eng
dc.subject old age leisure activities eng
dc.title Aktivizace seniorů v domovech pro seniory cze
dc.title.alternative Activation of seniors in retirement homes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Michková, Adéla
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the use of activities in retirement homes. The theoretical part of the thesis is about aging and the old age from the bio-psycho-social and spiritual perspective. In that part is also defined a concept of the leisure time and leisure activities of the elderly. The last chapter of the theoretical part is about activation of seniors in retirement homes. There are defined the main concepts such as activation and animation, principles, importance and the types of activation. The aim of the research part is to find out how the selected retirement house uses activation activities when working with the clients. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36550
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V práci zmiňujete, že část seniorů se účastní aktivizace v páru a část individuálně. Které aktivizační činnosti je v daném zařízení možné realizovat v páru/individuálně? Které další byste doporučila? 2. Mohla byste prosím podrobněji okomentovat výsledky vztahující se k otázce č. 7? Např. jak rozumíte tomu, že více než polovina respondentů uvedla rodinu a téměř polovina přátele mimo DS (což je vyšší zastoupení než čas trávený s ostatními klienty domova)? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 33157


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet