Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Kaucká, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:02Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68966
dc.description.abstract Tato práce se zabývá otázkami pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. Teoretická část práce se zaměřuje na definování důležitých pojmů, které se vztahují k problematice, zejména pojmu osoba se zdravotním postižením. Definovány jsou také druhy zdravotního postižení a vzdělávání těchto osob. Dále je v práci popsán význam práce pro člověka, nástroje, které se podílí na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a nastíněna problematika práv a povinností zaměstnavatelů. Výzkumná část práce má za cíl zjistit názory a znalostí o pracovním uplatnění osob se zdravotním postižením pracovníků úřadu práce a pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu na pracovišti s těmito osobami. Prezentace výsledků je na závěr doplněná diskuzí. cze
dc.format 71 s. (105 805 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject osoby se zdravotním postižením cze
dc.subject význam práce pro člověka cze
dc.subject pracovní uplatnění OZP cze
dc.subject vzdělávání OZP cze
dc.subject práva a povinnosti zaměstnavatele cze
dc.subject person with disabilities eng
dc.subject importance of work for humans eng
dc.subject job oportunities eng
dc.subject education eng
dc.subject rigts and obligations of employers eng
dc.title Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením cze
dc.title.alternative The job opportunities for persons with health disabilites eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with questions of employment of persons with disabilities in the labour market. The theoretical part of thesis is focused on the charakteristic importatnt concepts, that relate the issue especially on persons with health disabilities. There are defined the kind of disability and education of this persons. Next is described the importance of the work for humans, instruments, which are important in a job for people with disabilities and outline the issue of the rights and responsibilities of employers. The research part of thesis aims to find the level of knowledge and opinions about the job opportunities of people with disabilities between employment office and social worker, which are in a direct contact with this people. The content of this part thesis is presentation of results, which is supplemented by discussions. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36535
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaká by podle Vás měla být podpora osob se zdravotním postižením na trhu práce? 2. Proč nemohli Vaši respondenti vybírat více možných odpovědí? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 33156


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet