Postoje studentů oboru Zdravotně-sociální pracovník ke smrti

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Nývltová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:01Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68965
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem postojů studentů oboru Zdravotně-sociální pracovník ke smrti. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část definuje smrt, popisuje postoje ke smrti v průběhu dějin, současné postoje ke smrti a důstojnou smrt. Dále se zabývá problematikou postojů, jejich utvářením, změnou a měřením. Popisuje profesi zdravotně-sociálního pracovníka a studenty tohoto oboru. Výzkumná část bakalářské práce obsahuje sběr, prezentaci a vyhodnocení dat, které byly získány formou dotazníkového šetření. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject smrt cze
dc.subject postoje cze
dc.subject postoje ke smrti cze
dc.subject zdravotně-sociální pracovníci cze
dc.subject studenti oboru Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.subject death eng
dc.subject attitudes eng
dc.subject attitudes towards death eng
dc.subject health-social workers eng
dc.subject health-social worker students eng
dc.title Postoje studentů oboru Zdravotně-sociální pracovník ke smrti cze
dc.title.alternative Attitudes of health-social worker students towards death eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with topic of attitudes of health-social worker students towards death. Thesis is divided into two parts, theoretical and research. The theoretical part defines death, describes attitudes towards death throughout history, present attitudes towards death, and dignifies death. It also deals with issues of attitudes, their formation, change and measurement. It describes the profession of health-social worker and students in this field. The research part of the bachelor thesis contains the collection, presentation and evaluation of the data, which were obtained in the form of a questionnaire survey. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36549
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Dotazník DAP-R, který jste použila ve své práci, je v české verzi standardizován? Popište proces standardizace české verze dotazníku. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33155


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet