Postoj laické veřejnosti k osobám s duševním onemocněním

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Hrubá, Nikola
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:01Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68964
dc.description.abstract Tato bakalářská práce s názvem "Postoj laické veřejnosti k osobám s duševním onemocněním" je teoreticko-výzkumná. Teoretická část je zaměřena na duševní onemocnění, zejména na schizofrenii a afektivní poruchy, jeho historii, zdravotní a sociální péči osob s duševním onemocněním, dále na postoje laické veřejnosti k těmto osobám a na problematiku svéprávnosti. Výzkumná část práce se zabývá postojem laické veřejnosti k osobám s duševním onemocněním. Výsledky dotazníkového šetření, které bylo použito, jsou zpracovány pomocí grafů a tabulek. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject duševní onemocnění cze
dc.subject stigmatizace cze
dc.subject schizofrenie cze
dc.subject afektivní poruchy cze
dc.subject mental illness eng
dc.subject stigma eng
dc.subject schizophrenia eng
dc.subject affective disorders eng
dc.title Postoj laické veřejnosti k osobám s duševním onemocněním cze
dc.title.alternative General public attitude to people with mental illness eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "General public attitude to people with mental illness" is divided into theoretical and research part. The theoretical part describes mental illnesses, particularly schizophrenia and affective disorders, its history, health and social care for people with mental illness, as well as the attitudes of the lay public towards them and on the legal capacity issue. The research part of the thesis deals with the attitude of the lay public towards people with mental illness. The results of the questionnaire survey are shown in graphs and tables. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36533
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké jsou dle Vašeho výzkumy postoje Vašich respondentů k osobám s duševním onemocněním? 2. Jakou metodologickou literaturu jste využila při sestavování dotazníku? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33153


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet