Postoj seniorů k homosexualitě

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Čermák, Zdeněk
dc.contributor.author Zemánková Kašparová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:00Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68962
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o postojích seniorů k homosexualitě. Teoretická část je zaměřena na popis homosexuality, její typy, příčiny, na postoje společnosti k homosexualitě a na pojem homofobie. Cílem práce je zjistit, jaké jsou postoje seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních k homosexualitě. Praktická část je provedena kvantitativním výzkumem, který byl zaměřen na seniory v sociálním nebo zdravotnickém zařízení. Vlastní výzkum je realizován dotazníkovou metodou. cze
dc.format 78 s. (132 245)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject gayové cze
dc.subject homosexualita cze
dc.subject homofobie cze
dc.subject lesby cze
dc.subject postoje cze
dc.subject senioři cze
dc.subject sociální zařízení cze
dc.subject zdravotnická zařízení cze
dc.subject attitudes eng
dc.subject gay eng
dc.subject homosexuality eng
dc.subject homophobia eng
dc.subject lesba eng
dc.subject seniors eng
dc.subject social and medical facilities eng
dc.title Postoj seniorů k homosexualitě cze
dc.title.alternative The attitude of the seniors to homosexuality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis discusses attitudes of older people to homosexuality. The theoretical part is dedicated to the description of homosexuality, its categorization, causes, attitudes of the society to homosexuality, and homophobia. The objective of the thesis is to discover the attitudes of the older people in social and medical facilities to homosexuality. The practical part is conducted by a quantitative research, which is aimed to the older people in social and medical facilities. The research itself is done by questionnaire method. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36539
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaká byla ochota seniorů spolupracovat na výzkumném šetření? Myslíte si, že odpovídali dle vlastního názoru nebo tak, jak se "asi očekává?" Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 33151


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet