Analysis of the use of Rainbow Tables to break hash

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Holík, Filip cze
dc.contributor.author Horák, Oldřich cze
dc.contributor.author Petr, Lukáš cze
dc.contributor.author Soběslav, Vladimír cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:26:34Z
dc.date.available 2017-05-11T11:26:34Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1064-1246 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67799
dc.description.abstract This paper acquaints with a created application for generating Rainbow Tables and the results of testing Rainbow Tables, according to the length of the chosen chain. The paper presents a specialized application containing its own algorithms for reduction functions, changing the length of chain, generating Rainbow Tables and measuring the effectivity of the password search in detail. Within the executed tests, the dependence of Rainbow Tables size on the password length, the affection of the hash search by the size of the chosen chain and their links to collisions, which arise from the principle of using the reduction function, were observed. The results objectively describe the pros and cons of using Rainbow Tables and show the possibilities and restrictions for their effective usage. eng
dc.format p. 1523-1537 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, volume 32, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Rainbow Tables eng
dc.subject hash eng
dc.subject MD5 eng
dc.subject efficiency testing eng
dc.subject breaking hash eng
dc.subject Rainbow Tables cze
dc.subject hash cze
dc.subject MD5 cze
dc.subject efektivnost testování cze
dc.subject prolomení hash cze
dc.title Analysis of the use of Rainbow Tables to break hash eng
dc.title.alternative Analýza využití Rainbow tables pro prolomení hash cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tento dokument seznamuje s vytvořenou aplikací pro generování Rainbow tabulek a výsledky testů s využitím Rainbow tables podle délky zvoleného řetězce. Příspěvek prezentuje specializovanou aplikaci obsahující vlastní algoritmy pro funkce redukce, změnu délky řetězce, generování Rainbow tables a detailní měření efektivity při vyhledávání hesla. V rámci testů je dále popsána závislost velikosti rainbow tables na délce hesla, ovlivnění hash vyhledávání podle velikosti zvoleného řetězce a propojení s kolizemi, které vyvstávají z principu využití redukční funkce. Výsledky objektivně popisují výhody a nevýhody využití Rainbow tables a ukazují možnosti a omezení pro jejich efektivní využití. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.3233/JIFS-169147
dc.relation.publisherversion http://content.iospress.com/articles/journal-of-intelligent-and-fuzzy-systems/ifs169147
dc.project.ID SGS_2016_016/ Využití softwarově definovaných sítí pro zvýšení efektivity datového provozu eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85011394718
dc.identifier.obd 39878107 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet