Introduction to “Implementations of two-dimensional liquidchromatography” by G. Guiochon, N. Marchetti, K. Mriziq,R.A. Shaliker [J. Chromatogr. A 1189 (2008) 109–168]

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Jandera, Pavel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:26:20Z
dc.date.available 2017-05-11T11:26:20Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0021-9673 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67796
dc.description.abstract It is great pleasure and honor for me to introduce this reviewpaper by Georges Guiochon et al. There is nobody who could matchGeorges in the fundamental theoretical knowledge of physico-chemical principles covering all fields of analytical separations,including gas, planar and column liquid and supercritical fluid chro-matography techniques. The plethora of his papers amounting toincredible 1136, cited so far almost 30,000 times (according to Webof Science), had and still has enormous impact on the developmentin all areas of separation sciences. This is very well demonstrated bythe present review of multi-dimensional liquid chromatography,published by Georges and his co-workers in 2008. eng
dc.format p. 17-18 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Journal of Chromatography A, volume 1446, issue: May eng
dc.rights práce není přístupná eng
dc.subject two-dimensional liquidchromatography eng
dc.subject Introduction eng
dc.subject Guiochon eng
dc.subject Shaliker eng
dc.subject dvou-dimenzionální kapalinová chromatografie cze
dc.subject úvod cze
dc.subject Guiochon cze
dc.subject Shaliker cze
dc.title Introduction to “Implementations of two-dimensional liquidchromatography” by G. Guiochon, N. Marchetti, K. Mriziq,R.A. Shaliker [J. Chromatogr. A 1189 (2008) 109–168] eng
dc.title.alternative Úvod do "Implementace dvourozměrné kapalinové chromatografie" G. Guiochon, N. Marchetti, K. Mriziq, R.A. Shaliker [J. Chromatogr. 1189 (2008) 109-168] cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Je mi velkou ctí a těšením, že mohu představit tento článek od George Guiochona a kol. Není nikdo, kdo by předčil George v základních teoretických znalostech fyzikálně-chemických principů pokrývající všechny oblasti analytické separace, včetně plynové chromatografie, planární a kapalinové chromatografie, nebo superkritické fluidní chromatografie. Velký počet jeho článků, 1136 a doposud byl citovaný téměř 30 000x, mělo a stálé má dopad na všechny oblasti vývoje separačních věd. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.chroma.2015.11.010
dc.relation.publisherversion https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967315016180?via%3Dihub
dc.identifier.wos 000375506700010
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84947968934
dc.identifier.obd 39877268 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet