Analýza sirných sloučenin v česneku s využitím mikroextrakce na míchací tyčince

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Šuhajová, Dominika cze
dc.contributor.author Adam, Martin cze
dc.contributor.author Adámková, Karolína cze
dc.contributor.author Eisner, Aleš cze
dc.contributor.author Ventura, Karel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:26:15Z
dc.date.available 2017-05-11T11:26:15Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 2336-7202 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67795
dc.description.abstract Studie je zaměřena na optimalizaci metody mikroextrakce na míchací tyčince pro izolaci těkavých sirných sloučenin česneku s následnou analýzou plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu. Dle Plackett-Burmanova plánování byly vybrány signifikantní parametry ovlivňující extrakční proces a tyto byly dále optimalizovány dle principů centrálně kompozitního plánování experimentu. cze
dc.format p. 45-48 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Czech Chemical Society Symposium Series, volume 14, issue: 1 cze
dc.rights open access cze
dc.subject Česnek cze
dc.subject Těkavé sirné sloučeniny cze
dc.subject SBSE cze
dc.subject GC-ECD cze
dc.subject Garlic eng
dc.subject Volatile Sulphur Compounds eng
dc.subject SBSE eng
dc.subject GC-ECD eng
dc.title Analýza sirných sloučenin v česneku s využitím mikroextrakce na míchací tyčince cze
dc.title.alternative Analysis of Sulphur Compounds in Garlic Using Stir-Bar Sorptive Microextraction Method eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated This study is focused on the optimisation of stir-bar sorptive extraction method for isolation of volatile sulphur compounds of garlic followed by gas chromatography coupled with electron impact detector analysis. By the Plackett-Burmanův design the significant experimental parameters affecting the extraction process were evaluated and these parameters were then optimised by central composite design principles. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion http://www.ccsss.cz/index.php/ccsss/issue/view/7
dc.identifier.obd 39877118 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet