The relation between colour and structural changes in thermochromic systems comprising crystal violet lactone, bisphenol A, and tetradecanol

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Panák, Ondrej cze
dc.contributor.author Držková, Markéta cze
dc.contributor.author Kaplanová, Marie cze
dc.contributor.author Novak, Urban cze
dc.contributor.author Klanjšek Gunde, Marta cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:26:11Z
dc.date.available 2017-05-11T11:26:11Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 0143-7208 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67794
dc.description.abstract The aim of the paper was to find a direct connection between dynamic colour changes, phase changes and chemical interactions in model three-component leuco dye based thermochromic systems. The model systems, containing crystal violet lactone as a colour former, bisphenol A as a developer and 1-tetradecanol as a co-solvent, were analysed by DSC and FTIR spectroscopy and the results were related to the characteristics of the dynamic colour change. The ternary thermochromic systems were also compared with binary mixtures of the co-solvent with the developer and colour former, respectively. The temperatures characterizing the dynamic colour change at decolouration limits were directly related to the solid–liquid transition on heating and liquid–solid transition on cooling, regardless the concentration of bisphenol A. In ternary thermochromic systems, an indistinctive phase transition at the temperatures below the solid–solid (crystal–rotator) transition was observed. The straight connection between the phase transitions and temperatures characterizing the dynamic colour change at colouration limits was not proved. The colour contrast of thermochromic systems was found to be directly related to the ratio of integrated intensity of lactone ring opened (solid) and lactone ring closed (liquid) carbonyl vibration characterized by infrared spectroscopy. eng
dc.format p. 382-389 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Dyes and Pigments, volume 136, issue: January 2017 eng
dc.rights embargoedAccess eng
dc.subject Crystal violet lactone eng
dc.subject Dynamic colour change eng
dc.subject Phase change eng
dc.subject Reversible thermochromism eng
dc.subject lakton krystalové violeti cze
dc.subject dynamická změna barevnosti cze
dc.subject fázová změna cze
dc.subject reverzibilní termochromismus cze
dc.title The relation between colour and structural changes in thermochromic systems comprising crystal violet lactone, bisphenol A, and tetradecanol eng
dc.title.alternative Vztah mezi změnami barevnosti a strukturními změnami v termochromních systémech tvořených laktonem krystalové violeti, bisfenolem A a tetradekanolem cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem práce bylo najít přímou spojitost mezi dynamickými změnami barevnosti, fázovými změnami a chemickými interakcemi v modelových třísložkových termochromních systémech obsahujících leuko barvivo. Modelové systémy obsahující lakton krystalové violeti jako barvivo, bisfenol A jako vývojku a tetradekanol jako rozpouštědlo byly analyzovány pomocí DSC a FTIR spektroskopie a výsledky byly vztaženy k charakteristikám dynamické změny barevnosti. Ternární termochromní systémy byly rovněž porovnány s binárními směsmi rozpouštědla s vývojkou, resp. barvivem. Teploty charakterizující dynamickou změnu barevnosti při limitech odbarvení odpovídaly při zahřívání přechodu mezi pevnou a kapalnou fází a při chlazení přechodu mezi kapalnou a pevnou fází, bez ohledu na koncentraci bisfenolu A. V ternárních termochromních systémech byl pozorován nevýrazný fázový přechod při teplotách pod přechodem mezi fází krystalickou a fází tzv. rotatoru. Při limitech zabarvení nebyla prokázána přímá souvislost mezi fázovými přechody a teplotami charakterizujícími dynamickou změnu barevnosti. Byla zjištěna přímá závislost mezi barvovým kontrastem termochromních systémů a poměrem hodnot integrované intenzity karbonylové vibrace pro otevřený (v pevné fázi) a zavřený (v kapalné fázi) laktonový kruh, změřených infračervenou spektroskopií. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.dyepig.2016.08.050
dc.relation.publisherversion http://10.1016/j.dyepig.2016.08.050
dc.project.ID LD14098/COST14-16KPF Tištěná elektronika a inteligentní obaly eng
dc.identifier.wos 000387837200045
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84985916912
dc.identifier.obd 39876799 eng
dc.note Available online 24 August 2016 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet