Measuring Environmental Performance of the Regions of Czech Republic by Sustainable Value Approach

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Quartey, Ebo Tawiah cze
dc.contributor.author Lešáková, Petra cze
dc.contributor.author Obršálová, Ilona cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:26:07Z
dc.date.available 2017-05-11T11:26:07Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1790-5079 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67793
dc.description.abstract The purpose of this paper is to demonstrate how efficiently the regions of the Czech Republic used their environmental resources. The quest for sustainability has led to the development of various tools and techniques to measure the progress of on-going efforts. These tools and techniques used for the measurement of sustainability are still evolving. Sustainable Value approach is another simple tool for measuring sustainability performance which integrates the three dimensions of sustainability: the economic development, environmental sustainability and social development. The sustainable value approach assesses how efficiently organizational entities (in this study: regions) use their resources. This paper uses the principles of the sustainable value approach to estimate how the regions of the Czech Republic utilised their environmental resources. eng
dc.format p. 141-148 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Environment and Development, volume 12, issue: Červen 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Environmental Sustainability eng
dc.subject Regional Sustainability eng
dc.subject Regions of the Czech Republic eng
dc.subject Sustainable Development eng
dc.subject Sustainable Value eng
dc.subject Environmentální udržitelnost cze
dc.subject regionální udržitelnost cze
dc.subject regiony České republiky cze
dc.subject udržitelný rozvoj cze
dc.subject udržitelná hodnota cze
dc.title Measuring Environmental Performance of the Regions of Czech Republic by Sustainable Value Approach eng
dc.title.alternative Měření environmentální výkonnosti regionů České republiky pomocí metody Sustainable Value cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem tohoto článku je ukázat, jak efektivně regiony České republiky využívaly své přírodní zdroje. Snaha o udržitelnost vedla k vývoji různých nástrojů a technik pro měření pokroku. Tyto nástroje a techniky používané pro měření udržitelnosti se nicméně stále vyvíjejí. Řadí se mezi ně i metoda Sustainable Value, která představuje jednoduchý nástroj pro měření výkonnosti udržitelnosti a která integruje tři rozměry udržitelnosti: ekonomický rozvoj, udržitelnost životního prostředí a sociální rozvoj. Metoda Sustainable Value hodnotí, jak efektivně organizační jednotky (v této studii jsou těmito jednotkami míněny regiony) využívají své zdroje. Tento dokument využívá principy metody Sustainable Value s cílem určit, jak regiony v České republice využívají své přírodní zdroje. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/2016/a305815-071.pdf
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39876779 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet