The effects of temperature and mobile phase on the retention of aliphatic carboxylic acids in hydrophilic interaction chromatography on zwitterionic stationary phases

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Bohacova, Iveta cze
dc.contributor.author Halko, Radoslav cze
dc.contributor.author Jandera, Pavel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:25:45Z
dc.date.available 2017-05-11T11:25:45Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1615-9306 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67788
dc.description.abstract The influence of the mobile phase and temperature, on the retention behavior of seven aliphatic acids (pyruvic, gluconic, 2-oxoglutaric, tartaric, malic, oxalic, and citric acid) in hydrophilic interaction liquid chromatography on zwitterionic stationary phases with sulfobetaine and phosphorylcholine ligands is investigated. In agreement with the van't Hoff model, most acids show linear ln k versus 1/T plots. However, the retention of structurally symmetrical oxalic and tartaric dicarboxylic acids is almost independent of temperature, or slightly increases at rising temperature. The experimental parameters of the van't Hoff plots suggest positive entropic contributions to the retention of these symmetrical acids, possibly connected with changes inmolecular symmetry on their adsorption. The type of the zwitterionic stationary phase and the mobile phase composition (the molar concentration of acetate buffer and the volume fraction of acetonitrile) affect the retention and the selectivity of the separation of the acids. eng
dc.format p. 4732-4739 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Wiley-VCH eng
dc.relation.ispartof Journal of Separation Science, volume 39, issue: 24 eng
dc.rights práce není přístupná eng
dc.subject Aliphatic carboxylic acids eng
dc.subject Hydrophilic interaction chromatography eng
dc.subject Retention mechanisms eng
dc.subject Temperature effects eng
dc.subject Thermodynamics eng
dc.subject Alifatické karboxylové kyseliny cze
dc.subject chromatografie hydrofilních interakcí cze
dc.subject retenční mechanismus cze
dc.subject vliv teploty cze
dc.subject termodynamika cze
dc.title The effects of temperature and mobile phase on the retention of aliphatic carboxylic acids in hydrophilic interaction chromatography on zwitterionic stationary phases eng
dc.title.alternative Vliv teploty a mobilní fáze na retenci alifatických karboxylových kyselin v HILIC na zwitteriontových stacionárních fázích cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Zkoumali jsme vliv mobilní fáze a teploty na chování retence sedmi alifatických kyselin za podmínek chromatografie hydrofilních interakci na zwitteriontové stacionární fázi se sulfobetainovou a fosforylcholinovou stacionární fází. Podle van Hoffovy teorie většina kyselin vykazují lineární závislost log k na 1/T. Experimentálně získané Van Hoffovi závislosti vykazovali positivní entropické příspěvky k retenci symetrických kyselin, pravděpodobně spojené se změnami intramolekulární symetrie na jejich adsorpci cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1002/jssc.201601049 eng
dc.identifier.wos 000393030400007
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85005847618
dc.identifier.obd 39878730 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet