Manželské spory před soudem. Realita manželství 60. let 19. století v soudních aktech pražského arcibiskupství

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Pavelková Čevelová, Zuzana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:25:39Z
dc.date.available 2017-05-11T11:25:39Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1802-2502 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67787
dc.description.abstract Studie představuje vybrané manželské spory ze 60.let 19. století, které byly projednávány před arcibiskupským manželským soudem v Praze. V úvodu je stručně popsán vývoj manželského práva během 19. století, v další části jednotlivé manželské spory a jejich reflexe. Studie je publikována jako součást výzkumného projektu "Každodennost manželství v "dlouhém" 19. století. Výzkum katolických normativních a institucionálních pramenů". cze
dc.format p. 227-244 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Theatrum historiae, volume 2016, issue: 18 cze
dc.rights open access cze
dc.subject manželství cze
dc.subject soud cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject snubní spory cze
dc.subject gender history cze
dc.subject kulturní historie cze
dc.subject marriage eng
dc.subject court eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject nuptial dispute eng
dc.subject gender history eng
dc.subject kultural history eng
dc.title Manželské spory před soudem. Realita manželství 60. let 19. století v soudních aktech pražského arcibiskupství cze
dc.title.alternative Marital disputes before the court. The reality of marriage 60th years of the 19th century in judicial acts of Prague archbishopric eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated "The study is reflecting selected matrimonial disputes of the 60s of the 19th century and is deriving from the court records of the Prague archbishopric. The introduction is briefly describing the legal framework of marriage during the 19th century. In the next part are as individual cases presented wedding disputes, another two specific cases relating to matrimonial disputes with an attempt of contemporary reflection. The study is publishing as a part of a research project “Every day life in marriage in the „long“ 19th century from Roman Catholic viewpoint“. " eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion http://uhv.upce.cz/data/File/theatrumhistoriae/th18_2016.pdf
dc.project.ID GPP410/11/P218/Každodennost manželství v "dlouhém" 19. století. Výzkum katolických normativních a institucionálních pramenů. cze
dc.identifier.obd 39878727 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet