Influence of ratio of auxiliary pages on the pre-processing phase of web usage mining

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Munk, Michel cze
dc.contributor.author Benko, Ľubomír cze
dc.contributor.author Gangur, Mikulas cze
dc.contributor.author Turcani, Milan cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:25:35Z
dc.date.available 2017-05-11T11:25:35Z
dc.date.issued 2015 eng
dc.identifier.issn 1212-3609 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67786
dc.description.abstract Data mining belongs to the one of the important tools for Business Intelligence. It is a means to increase competitiveness of a company. Web usage mining is engaged in data mining of web server log file and it analyzes the user´s behavior on the web site. The first step of web usage mining process is data pre-processing obtained from a web log file. Data pre-processing is an important part of web usage mining. Discovering patterns of behavior of web visitors depends on the quality of pre-processing phase. Therefore it is important to understand the used methods. This paper summarizes the pre-processing phases and especially the phases of session identification. There are introduced two algorithms for data cleaning and session identification using the reference length method. The main aim of this paper is to compare a calculation of cutoff time and its influence on discovered useful, trivial and inexplicable rules. Cutoff time is an important part of the session identification using the Reference Length method. The influence of ratio of auxiliary pages on the calculation based on a sitemap and subjective estimation was compared. Statistical methods were used to determine the difference between these two approaches. In this paper was examined the portion of found rules based on quantity and quality. The ratio of auxiliary pages has only an impact on quantity of extracted rules in the files with path completion. It has no impact on portion of extracted useful rules, on the other hand, inappropriate estimation of the ratio of auxiliary pages may cause increasing of trivial and inexplicable rules. © 2015, Technical University of Liberec. All rights reserved. eng
dc.format p. 144-159 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management, volume 18, issue: 3 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Auxiliary pages eng
dc.subject Business intelligence eng
dc.subject Data mining eng
dc.subject Data pre-processing eng
dc.subject Log files eng
dc.subject Reference length eng
dc.subject Session identification eng
dc.subject Web usage mining eng
dc.subject Pmocné stránky cze
dc.subject Business intelligence cze
dc.subject Data mining cze
dc.subject Předzpracování dat cze
dc.subject Log soubory cze
dc.subject Délka referencí cze
dc.title Influence of ratio of auxiliary pages on the pre-processing phase of web usage mining eng
dc.title.alternative Vliv poměru pomocných stránek na předzpracování fáze těžby využití webminingu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Dolování dat patří k jedním z důležitých nástrojů Business Intelligence. Je to prostředek pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Webové dolování se zabývá dolováním dat pomocí protokolu serveru WWW a analyzuje chování uživatele na webu. Prvním krokem procesu dolování webu je předzpracování dat, získaných ze souboru protokolu web. Předzpracování dat je důležitou součástí webového dolování. Poznáváme vzorce chování návštěvníků webu závisijící na kvalitě předzpracování fáze. Proto je důležité porozumět použitým metodám. Tento dokument shrnuje fáze předběžného zpracování a zejména fáze identifikace relace. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi dx.doi.org/10.15240/tul/001/2015-3-013
dc.identifier.wos 000361504100013
dc.identifier.obd 39878723 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet