Jak vidí děti své rodiče? Pohled na vybrané výzkumy dětí

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Sychrová, Adriana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:25:26Z
dc.date.available 2017-05-11T11:25:26Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1336-2232 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67784
dc.description.abstract Příspěvek zjišťuje, jak se děti dívají na své rodiče, jak je hodnotí a co je pro ně v rodinách důležité. Vychází ze strategie, která považuje děti za sociální aktéry a zároveň účastníky výzkumu. Cílem je ukázat, že daná perspektiva odkrývá nový pohled na společenské otázky, které se přímo dotýkají dětí. Autorka zvolený přístup dokumentuje na dvou proběhlých českých výzkumech, které blíže analyzuje. První se týká názorů dětí na ideální věk rodičů, druhý přináší zamyšlení nad hodnotami a prioritami, které se preferují v rodinách. cze
dc.format p. 72-81 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, volume 15, issue: 3 cze
dc.rights open access cze
dc.subject výzkum dětí cze
dc.subject rodiče cze
dc.subject názory cze
dc.subject hodnoty cze
dc.subject research of children eng
dc.subject parents eng
dc.subject opinions eng
dc.subject values eng
dc.title Jak vidí děti své rodiče? Pohled na vybrané výzkumy dětí cze
dc.title.alternative THE VIEW OF CHILDREN ON THEIR PARENTS - EXPERIENCES FROM NEW STUDIES OF CHILDREN eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The paper deals with the views of children to their parents, it shows what children think about parents and priorities in families. It is based on the strategy that regards children as social actors as well as research participants. The aim is to show a new perspective on social issues directly affect children. The author documents this aproach on two actual Czech researches. The first research covers the opinions of children at the ideal age to their parents, the other brings thoughts about values and priorities preferred in children´s families. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39878696 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet