Prohlížení dle předmětu "Bakalářská práce pojednává o logistických centrech, resp. o analýze jejich činností. První část práce definuje základní pojmy, kategorizaci logistických center a zhodnocení současného stavu. Další část práce je zaměřena na samotnou analýzu činností s vazbou na veřejná logistická centra. Nejvíce se zde hovoří o manipulaci se zbožím, přepravě, skladování a logistických technologií, které přispívají k optimalizaci těchto procesů. V závěru bakalářské práce jsou nastíněny návrhy, které by mohly sloužit ke zlepšení současného stavu, a to především s ohledem na samotný vznik veřejných logistických center na území ČR. Dále jsou zde také návrhy na zlepšení činností, které jsou v logistických centrech vykonávány. Využití city logistiky v rámci veřejného logistického centra je posledním návrhem této bakalářské práce."

Prohlížení dle předmětu "Bakalářská práce pojednává o logistických centrech, resp. o analýze jejich činností. První část práce definuje základní pojmy, kategorizaci logistických center a zhodnocení současného stavu. Další část práce je zaměřena na samotnou analýzu činností s vazbou na veřejná logistická centra. Nejvíce se zde hovoří o manipulaci se zbožím, přepravě, skladování a logistických technologií, které přispívají k optimalizaci těchto procesů. V závěru bakalářské práce jsou nastíněny návrhy, které by mohly sloužit ke zlepšení současného stavu, a to především s ohledem na samotný vznik veřejných logistických center na území ČR. Dále jsou zde také návrhy na zlepšení činností, které jsou v logistických centrech vykonávány. Využití city logistiky v rámci veřejného logistického centra je posledním návrhem této bakalářské práce."

Seřadit dle:Řazení:Výsledky:

Vyhledávání

Procházet

Můj účet